RACER videók

 • Kezeletlen terület
  gyomviszonyai

 • Racer-rel kezelt terület
  gyomviszonyai

 • DuRacer-rel kezelt terület
  gyomviszonyai

 • Felülkezeléses technológia
  gyomviszonyai

A koncepció

„Az elmúlt években egyre jellemzőbbek a kiszámíthatatlan, folyton változó környezeti hatások. Leginkább az időjárás állít újabb és újabb kihívásokat a növénytermesztők elé, bizonytalanná téve a termesztés sikerességét. Ez a kiszámíthatatlanság a termelőket a „reaktív” poszt technológiák felé tolták el. A régi, hagyományos felépített (tervszerű) növényvédelmi technológiákat a hirtelen megoldások váltották fel.

Ennek egyik legjobb példája a napraforgó gyomirtása. Az utóbbi években a látszólag könnyű megoldást nyújtó poszt-emergens gyomirtási technológiák térhódítását éljük és e technológiák előnyei elvonják a figyelmünket a hiányosságaikról. Az alapgyomirtás továbbra is ugyanúgy fontos része a gyomirtás-technológiának, mint a szükség esetén elvégzett felülkezelés.

Az ADAMA célul tűzte ki, hogy olyan gyomirtási programot dolgozzon ki a termelők számára, amely a változó körülmények közt is megbízható megoldást jelent!”

Ehhez azonban meggyőző érvek kellenek! Beszéljenek hát önmagukért a tények!

A technológia

„Az idő múlásának művészete”

A tények bemutatására az ún. Time-Lapse Video technikát alkalmaztuk. A time-lapse egy fotózási technika, melynek során a hosszú idő alatt felvett képeket rövid idő belül egymás után lejátsszák. Ez nézőben az idő múlásának érzetét kelti, ezért nevezik az idő fotózásának is. Maga a terminus is ezt jelöli: „az idő múlása”.

A konklúzió

A tökéletes gyomirtás érdekében kétlépcsős technológiát alkalmazzon.
Alapgyomirtás (Racer vagy DuRacer) + célzott felülkezelés
=

Tartamhatás

Gyomkelés szinkronizálása

Egy- és kétszikű gyomok elleni hatékonyság

Rugalmas időzíthetőség

Gyommentesség a szezon végéig